Archiwum: June, 2009

Obiektowe php – zaawansowany przykład – obsługa formularzy html cz1

Witam. Ostatnio mamy z Goto straszny nawał pracy (praca, studia oraz niespodzianka o której cały czas pamiętamy i niedługo napiszemy) co nie pozwala nam systematycznie rozwijać podjętych przez nas tematów. Ja dla odmiany znalazłem dzisiaj chwile czasu i postanowiłem rozpocząć kolejny – czyste PHP. Nie chcę rozpisywać się na temat czegoś czego w internecie pełno. Chcę się dziś zająć całkiem zaawansowanych programowaniem. Mam nadzieję że uda mi się poniższym artykułem przekonać twardzieli kodujących strukturalnie do potęgi obiektowego PHP.

Do zrozumienia poniższego przykładu potrzebna będzie dość biegła znajomość podstaw programowania w PHP, ponieważ nie będę tutaj tłumaczył żadnej składni. Tego w internecie pełno w każdym języku. Nie będę też tłumaczył za bardzo składni obiektowego php. O tym też zostało napisanych wiele bardzo dobrych kursów i nie ma sensu tego powielać. Ja chcę się skupić na mądrym i przydatnym wykorzystaniu potęgi jaką jest programowanie obiektowe. A zatem – do dzieła.

Najpierw Plan

Jak wiemy (a przynajmniej powinniśmy) obsługa formularzy w php jest bardzo prosta. Najpierw tworzymy jego strukturę w HTML, następnie po kliknięciu na stronie wyślij otwiera się zdefiniowana przez nas strona (ta sama albo inna) gdzie w tablicy $_POST lub $_GET (zależnie od naszych potrzeb) oraz $_FILES znajdują się wartości przesłane przez formularz które możemy dowolnie wykorzystać. Jest to bardzo proste, ale bardzo uciążliwe.  A w jaki sposób wykorzystać do obsługi formularzy programowanie obiektowe?

Każdy formularz zawiera jakies pola (tekstowe, ptaszki do zaznaczania itp). Pola owe posiadają szereg właściwości, które dla poszczególnych typów pól mogą się różnić. Każdemu elementowi w taki sam sposób możemy nadać parametr value ale nie możemy w elemencie tekstowym podać checked=”checked”, a co możemy zrobić dla elementu typu radio. Taka zasada działania formularza wręcz jest idealna do tego by każdy z jego elementów stał się obiektem. Co więcej poszczególne obiekty powinny się różnić kilkoma szczegółami (w zależnosci od typu pola). Aż się prosi by stworzyć klasę podstawową dla elementu formularza oraz szereg klas potomnych ze szczególnymi własnościami dla wyodrębnienia poszczególnych elementów.

Czyli narazie doszliśmy do tego iż potrzebujemy:

 • klasy input, zawierającej najważniejsze własności oraz funkcje identyczne dla wszystkich elementów formularza (takich jak label czy value)
 • poszczególnych klas dla różnych elementów takich jak input_text, input_textarea, input_radio, input_select. Klasy te będą dziedziczyć z klasy input. dzięki temu zaoszczędzimy na kodzie. Nie będziemy musieli za każdym razem definiować własności “value”.

Co dalej? Sam formularz również zawiera swoje parametry a także  listę elementów. Zróbmy więc i z niego objekt, a przekonamy się co zyskamy dzięki temu.

Nasza klasa form będzie zawierała tablicę przechowującą listę jego elementów. Co to daje? Pomyślmy co będzie się działo po kolei w kodzie wykorzystującą nasz formularz.

Najpierw zdefiniujemy sobie nowy obiekt formularza.

$form = new form;

Następnie wypełnimy jego tablicę elementami tworząc odpowiednie nowe obiekty. Przyjmijmy że każdemu elementowi już w momencie tworzenia (za pomocą magicznej metody __construct() ) przypiszemy jego unikalną nazwę. Co nam to da? Zastanówmy się co się stanie jeśli prześlemy ten formularz (narazie pomijamy w jaki sposób on się pojawi w ogóle na stronie – zajmiemy się tym później) na tą samą stronę i znowy wywołamy skrypt ładujący nasz obiekt formularza z listą elementów. Tym razem mamy już w pamięci także wypełnioną tabelę $_POST i możemy korzystając z listy elementów z których każdy ma nazwę wyciągnąć z tej tablicy interesujące nas (przesłane za pomocą naszego formularza) dane.

metoda getData()

napiszemy sobie metodę getData(), która wykonując pętlę po wszystkich elementach formularza, za pomocą parametru name danego elementu sprawdzi czy został on przesłany – to znaczy pobierze go z tablicy $_POST. Co możemy zrobić dalej? Dla każdego elementu formularza (a właściwie jego obiektu) stworzymy sobie parametr $correct oraz metodę check(). Podczas pobierania wartości przesłanych przez formularz dla każdego obiektu w zależności od zmiennej $correct sprawdzimy poprawność przesłanej zmiennej (0 – brak sprawdzania, 1-mail, 2-data itp) jeżeli okaże się że wartość jest niepoprawna wtedy wygenerujemy odpowiedni błąd i wstawimy go do parametru $err naszego elementu formularza. Co najfajniejsze będzie się to działo wewnątrz klasy, bez jakiegokolwiek zainteresowania z naszej strony z punktu widzenia właściwego już kodu.

Ale co zrobić z tymi danymi które się pobrały? Każdy element ma unikalną nazwę. Możemy więc stworzyć dla każdego elementu parametr o nazwie takiej jaką nazwę ma element. Dzięki temu wartość przesłana przez element “desc” będzie dostępna za pomocą kodu:

echo $form->desc;

Fajne prawda? 🙂

metoda sended()

Skoro mamy możliwość sprawdzenia czy nasz element przesłał poprawne dane, powinniśmy móc też wykonać inny kod dla poprawnego całego formularza a inny dla formularza z jakimś błędem. Do tego posłuży metoda sended() obiektu formularza, która sprawdzi czy wszystkie elementu są poprawne, czy też coś jest nie tak. wynik metody będziemy mogli wykorzystać w instrukcji warunkowej.

Wykorzystanie całego tego majdanu.

W uproszeczeniu (pomijając definicję klas. Przyjmijmy że one już są) obsługa naszego formularza może wyglądać tak:

  $form = new $form;
  $form->elements[]=new input_text('name', 'Imię');
  $form->elements[]=new input_text('sname', 'Nazwisko');
  $element=new input_text('mail', 'E-mail');
  $element->class='mail';
  $element->correct=2;
  $form->elements[] = $element; // ten element jest troszke
                // bardziej rozbudowany.
  $form->getData();
  if($form->sended){
    echo 'Witaj '.$form->name.' '.$form->sname.'.';
  } else {
    echo $form->renderErrors(); //metoda wyświetlająca błędy
         // poszczególnych elementów jeśli istnieją
    echo $form->render(); // metoda wyświetlająca formularz
  }

I to tyle. Powyższy kod w zależności od tego czy dane zostały poprawnie przesłane wykorzysta je, albo wyświetli informacje o błędzie oraz wyświetli sam formularz (jeśli któreś dane były niepoprane, również odpowiednie kontrolki zostaną zaznaczone np. czerwonym tłem). Wszystko w kilkunastu liniach bardzo przejrzystego kodu. Cały kod obsługujący to będzie siedział w klasach, które niebawem napiszemy. I nie iteresuje nas w momencie korzystania z formularzy HTML, sprawdzanie poprawności, sprawdzanie czy formularz wysłany, wyświetlanie listy błędów oraz pobieranie danych z tablicy $_POST. Wszystko robi się samo.

Pozdrawiam i zapraszam na drugą część tego artykułu która pojawi się już niebawem.

| Komentarze (4)

Joomla – parametry modułów

Co to jest parametr modułu

Moduły w joomli to wg mnie jedna z najprzyjemniejszych rzeczy z punktu widzenia programisty. Wystarczy napisać 2 pliki, by można było zainstalować a następnie użyć jakiś kawałek kodu. Dzisiaj po krótce opiszę jak bardzo szybko dodać do istniejącego już modułu (zainstalowanego nawet) jakiś dodatkowy parametr.

Ale co to jest w ogóle parametr? Joomla w panelu admina w ustawieniach modułu po prawej stronie wyświetla zwykle krótszą lub dłuższą listę dodatkowych ustawień, z jakich możemy skorzystać przystosowując moduł do naszych potrzeb. Na przykład moduł “mod_mainmenu” wykorzystywany do renderowania Menu na stronie posiada ich całkiem sporo:

2009-06-04_113110Jak widać parametry owe są pogrupowane w trzy grupy. Możemy w ten sposób indywidualnie dostosować do naszych potrzeb każdą kopię modułu “mod_mainmenu” wykorzystywaną w portalu.

Ale skąd moduł wie, jakie parametry są dostępne dla danego modułu?

Jest to bardzo proste. Zerknijmy do katalogu modules w naszej instalacji joomla. Jest w nim napewno katalog mod_mainmenu a w nim:

 • katalog [tmpl]
 • helper.php
 • index.html
 • legacy.php
 • mod_mainmenu.php
 • mod_mainmenu.xml

Nie będziemy się teraz zajmować budową modułu oraz pisaniem go. To znajdzie się w innych artykułach. Dzisiaj zajmujemy się tylko parametrami, a te znajdują się… w pliku mod_mainmenu.xml.

Jest to plik instalacyjny modułu, w którym znajduje się para znaczników:

 

<install type="module" version="1.5.0">

</install>

gdzieś na końcu znajdują się 3 grupy parametrów (<params></params>), a w każdej z nich lista parametrów.

Każdy parametr to znacznik xml <param> z parametrami (parametrami znacznika)

 • name – z tej nazwy korzystamy pobierając potem w module wartość parametru
 • type – definiujemy typ pola.
  • text – pole tekstowe jednolinijkowe
  • textarea – pole tekstowe wielolinijkowe
 • default – wartość wpisywana w pole domyślnie
 • label – etykieta widoczna obok pola
 • description – dłuższy opis wyświetlający się po najechaniu myszką na pole

dodatkowo można skorzystać z 

 • rows – ilość wierszy w przypadku textarea
 • cols – ilość kolum (praktycznie – szerokość pola)

Aby stworzyć w ten sposób parametr który będzie przechowywał tytuł piszemy:

<param name="title" type="text" default="" 
label="Tytuł" description="Tytuł który będzie wyświetlany w module"/>

Możemy także stworzyć pole specjalne:

 • <param name=”indent_image1″ type=”imagelist” directory=”/images/M_images” default=”” label=”Indent Image 1″ description=”Image for the first sub-level” /> – lista obrazków z katalogu
 • <param name=”@spacer” type=”spacer” default=”” label=”” description=”” /> – linia pozioma

Listy wyboru:

<param name="indent_image" type="list" default="0" label="Indent Image"
description="Choose which indent image system to utilise">
			<option value="0">Template</option>
			<option value="1">Joomla! default images</option>
			<option value="2">Use params below</option>
			<option value="3">None</option>
</param>

Oraz liste opcji (radiobuttons):

<param name="full_active_id" type="radio" default="0" 
label="Full Active highlighting" description="PARAMFULLACTIVEHIGHLIGHTING">
			<option value="0">No</option>
			<option value="1">Yes</option>
</param>

W ten sposób definiujemy listę parametrów dla modułu. 

A jak tego użyć?

Równie prosto. W pliku z kodem modułu, czyli mod_nazwamodułu.php, o raz w plikach includowanych wystarczy że skorzystamy z obiektu $params zawierającego wszystkie parametry, które zostały ustawione dla naszego modułu:

echo $params->get('desc', 'Brak');

jako pierwszy parametr metody get() podajemy nazwę parametru który chcemy pobrać. Jako drugą podajemy wartość jaka ma zostać zwrócona w przypadku niepowodzenia, lub też pustego wyniku. I już. 

W ten sposób możemy bardzo łatwo dodać dodatkowy parametr na przykład do modułu mainmenu (problemem może się okazać sama budowa modułu mainmenu, która na początku moze się wydawać lekko zamotana). 

Pozdrawiam, Maciej

| Komentarze (2)