LaTeX – nawiasy

Pisząc dokument ze wzorami matematycznymi na pewno natrafimy na problem z nawiasami. Póki wyrażenie w nawiasie ma normalną wysokość wszystko jest w porządku. Problem zaczyna się, gdy zechcemy w nawiasie umieścić na przykład wysoki ułamek, lub zagnieździć nawiasy wewnątrz siebie.

Korzystając ze zwykłych nawiasów otrzymamy taki, nieestetyczny i nieakceptowalny wynik:

Latex, nawiasy, wyrażenie

Od razu narzuca się potrzeba uzyskania takiego efektu:

Latex, nawiasy, wyrażenie

Jest to wbrew pozorom bardzo proste do uzyskania:

$$\left(\frac{e^{x}}{\frac{1}{x}+1}\right)$$

Jak widać korzystamy (zamiast zwykłych nawiasów) z komend \left( i \right). Możliwe są oczywiście inne rodzaje nawiasów:

  • kwadratowe [] \left[ oraz \right]

LaTeX, nawiasy

  • klamrowe {} \left\{ oraz \right\}

LaTeX, macierz, nawiasy

  • proste || \left| oraz \right|

LaTeX, macierz, nawiasy

Rodzaje nawiasów można dowolnie łączyć (inny z lewej, inny z prawej). Można również stosować nawias tylko z jednej strony. Należy wtedy nieistniejący nawias zastąpić kropką: np. \left\{ cośtamcośtam \right.

LaTeX, układ równań, klamra, klamry

Nie podaję kodów źródłowych do wszystkich powyższych przykładów, bo jedynym ważnym elementem są komendy \left i \right, których zastosowanie opisałem powyżej. Skorzystałem w powyższych przykładach z układu równań i macierzy stworzonych za pomocą środowiska array, o którym następnym razem.

goto

|

Kometarze (1) »

  1. paulvelpablo:

    10 Feb 2021 @ 20:22

    Ok rozumiem, ale po co sa te znaczki dolara w takim razie przed komendami \eft i po \right, bez nich nie zadziała czy służą czemuś innemu? pozdrawiam.

RSS komentarzy · adres TrackBack

Odpowiedz