Joomla – Przydatne kawałki kodu

Kiedy Piszę jakiś komponent albo moduł dla joomli są pewne partie kodu, które się często powtarzają. Postanowiłem je zebrać w jedno miejsce.

 

Blokowanie bezpośredniego dostępu do plików:

defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

W pliku index.php zdefiniowana została stała _JEXEC – sprawdzamy czy ona istnieje, a więc czy uzytkownik załadował plik index.php

 

Blokowanie dostępu do treści niezalogowanym użytkownikom

$user =& JFactory::getUser();
if($user->guest){
	// kod dla niezalogowanego
} else {
	// kod dla zalogowanego
}

Do zmiennej $user zostaje załadowany objekt (klasy JUser) przechowujący dane a temat zalogowanego uzytkownika. Pole guest przechowuje informacje o tym czy uzytkownik jest zalogowany (boolean)

 

Informacje o zalogowanym użytkowniku

$user =& JFactory::getUser();
	$name = $user->name; // Imię
	$username = $user->username; // Nick
	$email = $user->email; // e-mail
	$id = $user->id; // unikalne ID
	$lastVisit=$user->lastvisitDate; // Data ostatniej wizyty
	$registerDate=$user->registerDate; // Data rejestracji
	$guest=$user->guest; // Czy gość (boolean)

 

Tworzenie zmiennej do wykorzystania w templatce przy wykorzystaniu modelu MVC

$zmienna='cokolwiek';
$this->AssignRef('zmienna' $zmienna);

 

Wykorzystanie zmiennej w templatce przy wykorzystaniu modelu MVC

<b><?php echo $this->zmienna; ?></b>

 

Pobranie wartości z pliku językowego

JText :: _('PLEASE LOG IN');

W odpowiednim pliku językowym zostanie znaleziona poniższa linia oraz pobrana będzie jej wartość. Jest to plik ini

PLEASE LOG IN=Proszę, zaloguj się.
Kolejne pomocne partie kodu będę dopisywł systematycznie.
Pozdrawiam,
Much

|

Kometarze (1) »

  1. NJowy:

    18 Feb 2009 @ 10:40

    A sesje ?
    Napisz coś o kodzie który pozwoli działać komponentowi na sesjach z joomli ; )

RSS komentarzy · adres TrackBack

Odpowiedz