Klikasz? No ba!

Kolejny prosty i przydatny programik, który można szybko napisać w C#. Celem jest symulowanie kliknięć myszką. Zakładając, że z jakiegoś powodu musimy wykonać kilkaset czy kilka tysięcy kliknięć może się okazać niezastąpiony.

Zacznijmy od koniecznej podstawy do dalszych działań. Poniżej znajduje się kompletny kod, który zapewni możliwość manipulacji myszką:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MultiClick
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // Ładujemy bibliotekę user32.dll
    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]

    // Będziemy korzystać z funkcji mouse_event z załadownej biblioteki
    public static extern void mouse_event(long dwFlags, long dx, long dy, long cButtons, long dwExtraInfo);
    
    // Będziemy potrzebować kody różnych zdarzeń związnych z myszką
    public enum MouseEventFlags
    {
      LEFTDOWN = 0x00000002,
      LEFTUP = 0x00000004,
      MIDDLEDOWN = 0x00000020,
      MIDDLEUP = 0x00000040,
      MOVE = 0x00000001,
      ABSOLUTE = 0x00008000,
      RIGHTDOWN = 0x00000008,
      RIGHTUP = 0x00000010
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Pierwszą rzeczą, której warto się nauczyć to odczytywanie pozycji kursora. Przyda się to do późniejszego celowania.

Potrzebujemy przycisk i dwa pola tekstowe. Poniższy kod wpisuje współrzędne kursora po kliknięciu przycisku. Oczywiście należy uaktywnić przycisk (np. przechodząc do niego tabulatorem) i wcisnąć spację w momencie, w którym chcemy spisać współrzędne kursora. Można to rozwiązać inaczej, ale ten przykład miał być prosty. Wracając do kodu:

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int X = Cursor.Position.X;
      int Y = Cursor.Position.Y;
      textBox1.Text = X.ToString();
      textBox2.Text = Y.ToString();
    }

Jak już wiemy gdzie chcemy działać myszką – do dzieła. Czas zacząć klikać. Napisałem sobie dwie funkcje.

Za kliknięcie lewym klawiszem odpowiada funkcja LeftClick, która przyjmuje jako argumenty współrzędne punktu.

    public static void LeftClick(int x, int y)
    {
      // Ustawiamy kursor w punkcie x, y
      Cursor.Position = new System.Drawing.Point(x, y);
      // Symulujemy wcisnięcie lewego przycisku myszy
      mouse_event((int)(MouseEventFlags.LEFTDOWN), 0, 0, 0, 0);
      // Symulujemy puszczenie lewego przycisku myszy
      mouse_event((int)(MouseEventFlags.LEFTUP), 0, 0, 0, 0);
    }

Za przeciągnięcie elementu odpowiada funkcja LeftDrag, która przyjmuje jako argumenty współrzędne dwóch punktów.

    public static void LeftDrag(int x, int y, int x2, int y2)
    {
      Cursor.Position = new System.Drawing.Point(x, y);
      mouse_event((int)(MouseEventFlags.LEFTDOWN), 0, 0, 0, 0);
      Cursor.Position = new System.Drawing.Point(x2, y2);
      mouse_event((int)(MouseEventFlags.LEFTUP), 0, 0, 0, 0);
    }

Teraz wystarczy skleić powyższe kawałki kodu i napisać program (kod), który będzie klikał. Ja dla przykładu utworzyłem przycisk, którego kliknięcie spowoduje narysowanie “rysunku” w paincie:

Kod potrzebny do wygenerowania rysunku wygląda następująco:

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      LeftDrag(300, 300, 300, 480);
      LeftDrag(300, 480, 480, 480);
      LeftDrag(480, 480, 480, 300);
      LeftDrag(480, 300, 300, 300);
      for (int x = 0; x < 18; x++)
      {
        for (int y = 0; y < 18; y++)
        {
          LeftClick(300 + y * 10, 300 + x * 10);
        }
      }
    }

I to tyle. Dalsze wariacje w temacie zostawiam czytelnikom.

|

Komentarze (3) »

 1. Champi:

  30 Mar 2012 @ 19:53

  Czesc.

  Trochę późno kompetuje twój art, ale natrafiłem na niego niedawno. Może dwa dni temu. Nosze się z zamiarem napisania podobnego programu. Ciekawi mnie tylko jakiego kompilatora używałeś przy pisaniu tego programku. Czy musi to być jakieś wielki “kombain” w stylu “Visual Studio…” czy wystarczy zwykły kompilator pod C++.

  Dzięki z góy za odpowiedź.
  Champi.

 2. goto:

  8 Apr 2012 @ 11:59

  Naturalnie jest to kod pisany pod Visual Studio, który wykorzystuje specyficzne funkcje tego kompilatora.

 3. uczeń:

  20 Sep 2012 @ 10:58

  Wszystko fajnie jest opisane ale po połączeniu cały czas mi robi błąd jak ma nacisnąć lewy przycisk – system wyświetla błąd o treści:
  “Wywołanie funkcji PInvoke ‘Klikacz myszkowy!Klikacz_myszkowy.Form1::mouse_event’ zachwiało równowagą stosu. Prawdopodobna przyczyna to niedopasowanie zarządzanego podpisu funkcji PInvoke i niezarządzanego podpisu docelowego. Sprawdź, czy konwencja wywołania i parametry podpisu funkcji PInvoke pasują do niezarządzanego podpisu docelowego.”
  Proszę o pomoc Uczeń

RSS komentarzy · adres TrackBack

Odpowiedz